E.O., BUHAR VE H2O2 STERİLİZASYONU İÇİN – PLAZMA DAHİL- KENDİ KENDİNE YETEN ÖZELLİKTE  

Müstakil / kendi kendine yeten biyolojik göstergeler (SCBI’ler) buhar, H2O2 ve etilen oksit sterilizasyon süreçlerinin faydalarını izlemekte kullanılmaktadır Müstakil / kendi kendine yeten biyolojik endikatörler (biyoendikatör) (SCBI’ler);  kağıt taşıyıcı üzerinde ( ya da H2O2 /  plazma için Tyvek disc) artı  havalandırılmış plastik küçük şişe içerisinde kapalı cam ampul içerir. Cam ampul ; pH endikatörlü i soya fasulyesi kazein sindirim kültür ortamı için özel/ tescilli bir formülasyon içermektedir. pH göstergesi spor büyümesi olmadığı zaman mor olarak kalmakta, spor büyümesi olduğunda ise sarı olarak kalmaktadır. Bu da sterilizasyonla ilgili hataların (sarı renk)  kısa sürede görsel olarak tespit edilmesini sağlar.

 SCBI’ nin kullanımı kolaydır ve  geleneksel kağıt şerit biyoendikatör de gerek duyulan şerit transferi aşamasına ihtiyaç duymaz. SCB ler sterilizasyona tabi ürünlerin ya da ambalajların içine yerleştirilir. Sterilizasyon aşamasının ardından, endikatörler sterilizatörden çıkarılır ve soğumaya bırakılır. SSoğuma aşamasının ardından,  endikatör bir ezme/kırma cihazı ile cam ampulü kırarak  aktif hale gelir. Bu da ; ampul içeriğinin spor taşıyıcısı ile temas etmesini sağlar.  Endikatör ardından uygun bir kuluçka makinesine yerleştirilir  ( buhar ve H2O2 için 60°C)  ya da  ( etil oksit için 37°C). Sonuçlar buhar ve H2O2 endikatörleri için 24 saat içerisinde alınmakta, etilen endikatörleri için ise 48 saatte alınmaktadır. Endikatör şayet mor olarak kalırsa, bu; sterilizasyonun başarılı olduğunu gösterir. Sarı renkte endikatörler ise sterilizasyonun başarısız olduğu anlamına gelir.

 

BIYOLOJİK ENDİKATÖRLER  / SPOR AMPULLERİ

Etigam Spor Ampulleri sıvı buhar sterilizasyonu döngülerinin rutin olarak izlenmesi ve doğrulanması/onaylanması açısından ideal niteliktedir. Spor Ampuller; pH endikatör ile modifiye edilmiş  halde  özel olarak formüle edilmiş Triptik Soya Suyu ve  Geobacillus stearothermophilus sporlar içeren hava geçirmez  Tip I borosilikat camın kullanılması neticesinde imal edilmektedir.  Burada bir aktivasyon gerekmemekte olup; basitçe, spor ampulleri sterilizasyon sürecine dahil etmeniz ve kuluçkaya yatırmanız gerekmektedir.

  • 48 saate indirilmiş  kuluçka süresi
  •  Bulanıklık ve /  medyanın mordan sarıya renk kayması ile tespit edilen, büyüme ye ilişkin bariz gözle görülür sonuçlar
  •  Geleneksel  spor şeritleri ile birlikte gerekli olan aseptik kültür işlemini elimine etmek suretiyle zaman kazanılması
  • Eşsiz  şekilde ambalajlama yapılarak  ampullerin yukarı pozisyonda tutulmasının  ve geri kalan birim adedine çabuk referans yapılmasının sağlanması    
  • Her sevkiyatta Analiz Sertifikası ve Kullanım Kılavuzu mevcuttur
  •  2°C -  8°C arasında soğutma şartlarında saklanması gerekir. Spor Ampulleri dondurmayınız
  • ISO 11138-1  ve  11138-3’ e uygundur
  • Spor ampuller  sadece sanayine yönelik kullanım maksadıyla  etiketlenmiştir.

 

 BAKTERİ SPORLARI ŞERİTLERİ  & SÜSPANSİYONLAR 

NSS bakteri sporları şeritleri buhar, etilen oksit kuru sıcaklık ve radyasyon sterilizasyon süreçlerini izlemede kullanılan geleneksel biyolojik endikatörlerdir ve soyulmuş ve açık glasin zarf içerisinde  kağıt taşıyıcı şerit üzerinde bakteriyal sporlar ihtiva etmektedir.  

NSS şeridi kullanmak için; endikatörü ürün ya da ambalajın içerisine yerleştirin. Endikatörün sterilizasyon malzemesinin  en güç  girebileceği  yere yerleştirilmesi gerekir. Endikatörü içeren ürün  sterilizatörün içine yerleştirilmiş ve işleme alınmıştır. Sterilizasyon aşamasından sonra ürün sterilizatörden çıkarılır, öte yandan endikatör de üründen çıkarılır. Endikatör soyularak açılır ve kağıt taşıyıcı şerit de aseptik tekniği kullanılarak dışarıya alınır ve soya fasulyesi kazein sindirim medyasının içine yerleştirilir. Endikatörün; endikatör tipine göre uygun sıcaklıkta 7 gün boyunca kuluçkaya yatırılması gerekir. Medya içindeki bulanıklık sterilizasyonun başarısız olduğunu gösterir. 

NSU sporlarının süspansiyonu sterilizasyona tabi ürünleri aşılamak için kullanılır. Bunlar; buhar, etilen oksit, kuru ısı ve radyasyon sterilizasyon süreçlerinde kullanılabilecek durumdadır. Spor süspansiyonları sterilizasyon sürecine nüfus ve direnç değerleriyle birlikte sağlanır.

Her bir küçük şişe; içerisinde % 20 etanol bulunan 10 ml lik spor süspansiyonu içerir.