ht 150 SCD

EN 868-5:2009 VE ASTM F88’ uyarınca sızdırmazlık/kapama dayanımının belirlenmesi.

Geçerliliğinin başlangıç itibariyle onayı ve yeniden onaylanmasının bir parçası olarak yürütülen Performans Yeterliliği kapama/sızdırmazlık dayanımının belirlenmesini gerektirir.  Kapatılmış numuneler entegre edilmiş  numune kesici ( ht 150 SCD)nin kullanılması suretiyle 15 mm. lik gerekli genişlikte kusursuz olarak oluşturulabilir. Bunlar daha sonra test makinesine  kenetlenecek ve 200 mm/ dakikalık bir hızda sıyrılacaktır. Dayanım eğrisi kayıt edilir. Temin edilen yazılım test raporlarını oluşturmak için kullanılır.

Teknik veriler

  • Ekranda; test edilendikiş yeri çekme direnci testi raporu
  • Klavye ilecihazın masıl çalıştığını gösteren menu
  • 10 ölçüm değerinin depolanması
  • Rutin kalibrasyon işlemi için PCyazılımıve kontrol ağırlığı
  • Aluminyum nakliye kutusu