Büyük ve ağır ürünlerin paketlenmesinde kullanılan mavi renkli yüksek dirençli torbalardır. Bu tür torbalar yüksek yırtılma dayanımına sahip olup ileri derecede geçirgenlik özelliğine sahiptir. 

Bir tarafı dokunmamış ve öteki tarafı da film olarak imal edilmiş olup ISO 11607-1 ve EN 868-1 standartlarına uygundur.

Bir defaya mahsus kullanılmak üzere tasarlanmış olup buhar, etilen oksit, formaldehit ile steri hale getirilebilmektedir. Torbalarda her bir işlem için endikatörler basılıdır.

  • Yüksek dayanım
  • Yüksek geçirgenlik
  • Ağır ve iri ürünlerin ambalajlanması
  • Çeşitli boylarda mevcut

Aşağıdaki boylarda mevcuttur  :